Sekswerk

Maatschappelijke positie sekswerkers

Het debat over sekswerk gaat vaak over misstanden in de branche. Er is minder aandacht voor bijvoorbeeld stigmatisering en de maatschappelijke positie van sekswerkers. Wat is de maatschappelijke positie van sekswerkers en wat is stigma precies? Met welke (voor) oordelen hebben sekswerkers in hun dagelijkse contacten met instanties te maken? Welke impact heeft het op het dagelijks leven van sekswerkers? In ons rapport gaan we in op deze vragen die we aan de hand van casestudies en gesprekken met sekswerkers zelf en vertegenwoordigers van instanties beantwoorden.

 

Escortbeleid

De werkwijze van escorts is gemeente overstijgend: een sekswerker heeft een vergunning in gemeente A, maar bezoekt een klant in gemeente B. In sommige gemeenten is een vergunning nodig, maar in veel gemeenten geldt een nul-beleid of is geen vergunning voor escort (meer) beschikbaar. Het is niet altijd duidelijk welke regelgeving bij toezicht, handhaving en naleving wordt gehanteerd. Lees meer: Toezicht, handhaving en naleving in de escortbranche.

 

Het rapport beschrijft ook hoe escortbedrijven en escorts kunnen worden gemotiveerd om een vergunning aan te vragen. Dat kan enerzijds bestaan uit het ontmoedigen van niet-vergund werken en anderzijds het aantrekkelijker maken van vergund werken. In het onderzoek gebruiken we hiervoor een combinatie van het ISMA-model en de Tafel van Elf.

 

Niet-legale prostitutie

Wat is de aard van legale en niet-legale prostitutie, wat is bekend over de omvang van vergunde prostitutie en wat zijn de (on)mogelijkheden om de omvang van niet-vergunde prostitutie te schatten. Het rapport Verboden rood in beeld is een vervolgstudie op ons onderzoek uit 2006. Aan de hand van registers, interviews met experts, (klanten van) sekswerkers, en exploitanten, en uitgebreid internetveldwerk (op sekswerkreview- en sekswerkadvertentiewebsites) hebben we het effect van de legalisering van sekswerk in Nederland in kaart gebracht. Omdat het ingewikkeld is om een beeld te geven voor heel Nederland, hebben we ervoor gekozen ons onderzoek te verdiepen in vier regio’s (Groningen, Amsterdam, Noord- en Midden Limburg en Eindhoven). Op lokaal niveau is het gemakkelijker om een ‘verhaal’ (narratief) te vertellen in zijn context.

 

Lokaal voeren we ook onderzoeken uit naar (niet-)legale prostitutie. Bijvoorbeeld  creatief en innovatief op zoek gaan naar illegale bordelen in een gemeente. Met een zogenoemde crawler (scraping), interviews en veldwerk hebben we bijvoorbeeld signalen van prostitutie in de beauty- en horecabranche geïnventariseerd (rapport niet openbaar).

 

Lokaal prostitutiebeleid

Ook inventariseren we het lokale aanbod van sekswerk via een internetscan. Advertenties van sekswerkers met vestigingsplaats gemeente A of werkgebied gemeente A brengen we zo in kaart. De scan geeft een actueel beeld van het (in)actieve aanbod van sekswerkers door het zogenoemde ‘bumpen’ (naar boven plaatsen) en veranderingen in advertenties gedurende een periode van bijvoorbeeld een maand te monitoren. De data geeft ons in combinatie met gesprekken met lokale deskundigen en vergunde aanbieders een goed beeld van de aard en omvang van de vergunde en niet-vergunde of niet-legale lokale sekswerkers. Zie onze evaluatie van het lokaal prostitutiebeleid in Gouda.

 

Eerdere evaluaties van lokaal prostitutiebeleid hadden als onderwerp de opheffing van het bordeelverbod (zie rapport Nijmegen). Hieruit blijkt dat in de vergunde branche mensenhandel wordt bemoeilijkt door regelmatige controles. In 2010 waren er echter vele niet-vergunde bedrijven actief. Doordat er nauwelijks controles waren, was het risico op prostitutie door minderjarigen, illegaliteit en mensenhandel in deze bordelen relatief groot.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!