Publicaties

In ruim 25 jaar onderzoek en advies hebben we een hoop kennis opgedaan. We hebben antwoorden gevonden op vragen die voor veel mensen relevant zijn. Daarom delen we ons werk graag.

We hebben onze verzameling van ruim 300 publicaties geordend naar jaartal. Je kunt natuurlijk ook een zoekterm invullen. Kun je iets niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we mee. Wil je meer weten over één van onze publicaties, dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

2018 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Wisselwerking social games en kansspelen

2018 Kansspelautoriteit (KSA)

Inventarisatie alcoholmarketing

2018 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2017

2018 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Evaluatie prostitutiebeleid gemeente Gouda

2017 Gemeente Gouda

Lokaal bekeken

Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17

2017 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe 2016

Metingen 2009 tot en met 2016

2017 Gemeente Apeldoorn

Monitor opvang Enschede

Metingen 2014, 2015 en 2016

2017 Gemeente Enschede

Onderzoek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Assen

2017 Gemeente Assen

Monitor 2017 Huiselijk geweld Twente

Metingen 2004-2016

2017 Gemeente Enschede

Tussen onder en boven

Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland

2017 Politie&Wetenschap

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2016

2017 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Coffeeshops in Nederland 2016

Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2016

2017 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet Noordoostpolder

2017 Gemeente Noordoostpolder

Klare wijn schenken

Onderzoek naar het op jongeren gerichte alcohol‐ en drugsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel

2017 Gemeente Tytsjerksteradiel

Klare wijn schenken

Onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen

2017 Gemeente Achtkarspelen

Evaluatie straatcoaches Beijum

2017 Gemeente Groningen

Monitor Tweede verplaatsing coffeeshops Amsterdam

2017 Gemeente Amsterdam

Evaluatie Omnizorg Apeldoorn 2016

2017 Gemeente Apeldoorn

Onderzoek Ingezetenencriterium coffeeshops Sittard-Geleen en Roermond 2016

2017

Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren 2014/15 en 2016

2017 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Lokaal gezien

Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16

2016 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Monitor opvang Enschede

Metingen 2014 en 2015

2016 Gemeente Enschede

Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje

2016 Regiegroep Oranje

Monitor kopen tabak door jongeren

Meting 2016

2016 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Monitor 2016 Huiselijk geweld Twente

Metingen 2004-2015

2016 Gemeente Enschede

Lichte hulp gewaardeerd

Evaluatie Licht Pedagogische Hulpverlening 12+

2016 ZonMw

Zicht op toezicht

Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving DHW voorjaar 2016

2016 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie Jeugd- en Gezinsteam Leeuwarden

2016 Gemeente Leeuwarden

De escortbranche: toezicht, handhaving en naleving

2016 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2015

2016 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Modernisering kansspelbeleid

Nulmeting 2016

2016 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016

Metingen 2008-2015

2016 WoON Twente

Derde meting monitor leefbaarheid Oranje

2016 Regiegroep Oranje

Eerste evaluatie POH-jeugd Leeuwarden

2016 Gemeente Leeuwarden

Voor schatten geschikt

Vooronderzoek databronnen en methoden omvangschatting huiselijk geweld en kindermishandeling

2016 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Stappen in veiligheid

Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad

2016 Gemeente Groningen

Inventarisatie shisha lounges 2015

2015 Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Kopen en verkrijgen van tabak door jongeren

Implicaties voor preventie, handhaving en naleving

2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren

Implicaties voor preventie, handhaving en naleving

2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor aanpak softdrugsproblematiek Beijum en Lewenborg

2015 Gemeente Groningen

Tweede meting monitor leefbaarheid Oranje

2015 Regiegroep Oranje

Studentenoverlast in twee straten in de gemeente Groningen

Herhalingsmeting 2015

2015

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

2015 Gemeente Amsterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

2015 Gemeente Amsterdam

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Meting 2015

2015 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kansen met beleid

Beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid

2015 WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Filters

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!