Publicatielijst coffeeshops

1. Rapporten

Monitor Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid

Coffeeshops in Nederland 2018: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2016. (With English summary) (in druk)

R. Mennes, I. Schoonbeek, J. Van der Molen, B. Bieleman; 2019

Coffeeshops in Nederland 2016: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2016. (With English summary)

B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra; 2017

Coffeeshops in Nederland 2014: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2014. (With English summary)

B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra; 2015

Coffeeshops in Nederland 2012: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2012. (With English summary)

B. Bieleman, R. Nijkamp, J. Reimer, M. Haaijer; 2013

Coffeeshops in Nederland 2011: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2011. (With English summary)

B. Bieleman, R. Nijkamp, T. Bak; 2012

Coffeeshops in Nederland 2009: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2009. (With English summary)

B. Bieleman, R. Nijkamp; 2010

Coffeeshops in Nederland 2007: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2007. (With English summary)

B. Bieleman, A. Beelen, R. Nijkamp, E. de Bie; 2008

Coffeeshops in Nederland 2005: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2005. (With English summary)

B. Bieleman, H. Naayer; 2006

Coffeeshops in Nederland 2004: Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2004. (With English summary)

B. Bieleman, P. Goeree, H. Naayer; 2005

Coffeeshops in Nederland 2002: Aantallen, gemeentelijk beleid en handhaving AHOJ-G criteria. (With English summary)

B. Bieleman, P. Goeree, H. Naayer; 2003

Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2001. (With English summary) B. Bieleman, P. Goeree; 2002

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 1

Coffeeshops in Nederland: Aantallen en gemeentelijk beleid in 2000. B. Bieleman, P. Goeree; 2001

Coffeeshops geteld: Aantallen verkooppunten van cannabis in Nederland. B. Bieleman, P. Goeree; 2000

Cannabis in Nederland: Inventarisatie van de verkooppunten. B. Bieleman, S. Biesma, A.J.H. Smallenbroek; 1997

Quick scan ontwikkeling in aantal coffeeshops in Nederland. B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie; 1996

Wolken boven koffieshops: Inventarisatie van overlast rond koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid.

B. Bieleman, L. Schakel, E. de Bie, J. Snippe; 1995

Monitor Coffeeshopbeleid

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: meting 2017. (With English summary) R. Mennes, I. Schoonbeek, J. van der Molen, B. Bieleman; 2018

Lokaal bekeken: Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17. (With English summary)

R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra, B. Bieleman; 2017

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: meting 2016. (With English summary) R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra, B. Bieleman; 2017

Lokaal gezien: Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16. (With English summary)

R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra, B. Bieleman; 2016

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid: meting 2015. (With English summary) R. Mennes, J. Snippe, M. Sijtstra, B. Bieleman; 2016

Monitor Pilot Verplaatsing coffeeshops Amsterdam

Monitor tweede verplaatsing coffeeshops Amsterdam. R. Mennes, B. Bieleman, E. Cankor; 2017

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam. B. Bieleman, R. Mennes, J. Snippe; 2015

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost. B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra; 2015

Monitoren Afstandscriterium Amsterdam en Rotterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam. B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra; 2015

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 2

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam: eerste resultaten 0- en 1- meting openingstijden.

INTRAVAL; 2014

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam: 0-, 1- en 2-meting. B. Bieleman, R. Nijkamp, M. Sijtstra; 2011

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam: 0- en 1-meting. B. Bieleman, R. Nijkamp, F. Schaap; 2010

Onderzoeken B- en I-criterium

Position Paper: Handhaving Ingezetenencriterium. R. Mennes, B. Bieleman; 2019

Onderzoek Ingezetenencriterium coffeeshops Sittard-Geleen en Roermond 2016. R. Mennes, M. Sijtstra, E. Cankor, B. Bieleman; 2017

Coffeeshops, toeristen en lokale markt: evaluatie van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops. Eindrapport. (With English summary)

M.M.J. van Ooyen-Houben (WODC), B. Bieleman, D.J. Korf (UvA, Bonger Instituut voor Criminologie); 2014

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops: evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012. Tussenrapportage. (With English summary)

M.M.J. van Ooyen-Houben (WODC), B. Bieleman, D.J. Korf (UvA, Bonger Instituut voor Criminologie); 2013

Onderzoek invoering wietpas Dordrecht. J. Snippe, B. Bieleman; 2012

Lokale onderzoeken

Onderzoek coffeeshops Eindhoven. Een verkenning van het Eindhovense coffeeshoplandschap na opschorting van het I-criterium. (in druk)

R. Mennes, J. van der Molen, I. Schoonbeek, B. Bieleman; 2019

Shops in zicht. Een inventarisatie voor het Tilburgse coffeeshopbeleid. R. Mennes, J. van der Molen, B. Bieleman; 2019

Straathandel in Roermond. Een onderzoek naar de illegale (straat)handel in drugs in Roermond.

R. Mennes, J. van der Molen, I. Schoonbeek, B. Bieleman; 2018

Dealen met overlast. Een veldstudie naar (drugs)overlast in het centrum van Nijmegen.

R. Mennes, I. Schoonbeek, B. Bieleman; 2018

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 3

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland
B. Bieleman, M. Haaijer, N. Nederhoed, R. Nijkamp; 2014

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl B. Bieleman, R. Nijkamp, R. Voogd; 2013

Coffeeshopbezoek Hoorn zomer 2012. R. Nijkamp, B. Bieleman; 2013

Coffeeshopbezoek Rotterdam voorjaar 2012. R. Nijkamp, B. Bieleman; 2012

Coffeeshopbezoekers in Venlo 2009: Tellingen en enquête coffeeshopbezoekers Venlo.

B. Bieleman, R. Nijkamp; 2009

Coffeeshopbezoeken in Tilburg. INTRAVAL; 2009

Onderzoek coffeeshop Dukenburg. B. Bieleman, R. Nijkamp; 2008

Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht. R. Nijkamp, B. Bieleman; 2008

Het coffeeshopbezoek in Nijmegen: een inventariserend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het bezoek aan de Nijmeegse coffeeshops.

Gemeente Nijmegen, INTRAVAL; 2008

Monitor coffeeshopbezoekers Terneuzen: Najaar 2009. B. Bieleman, R. Nijkamp, A. Buit-Minnema; 2010

Monitor coffeeshopbezoekers Terneuzen: Voorjaar 2009. B. Bieleman, R. Nijkamp; 2009

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman, H. Naayer; 2007

Wietbeleid gewogen: Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer. J. Snippe, K. de Haan, B. Bieleman; 2011

Lokaal balanceren: Onderzoek coffeeshopbeleid gemeente Groningen. B. Bieleman, R. Nijkamp, K. de Haan; 2011

Een Kwetsbaar Evenwicht: Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Groningen. B. Bieleman, E. Spijkers, H.B. Winter, A.J.E. Edzes; 2000

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Heerlen.
B. Bieleman, E. Spijkers, L. Griesheimer; 2001

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 4

Gedogen gewogen: Evaluatie van het Amsterdamse coffeeshopbeleid. B Bieleman, J. Snippe; 1999

Evaluatie Softdrugsbeleid Zoetermeer.
B. Bieleman, E. Spijkers, H. Winter; 2000

Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013.
J. Snippe, R. Nijkamp, B. Bieleman; 2013

Hektor 2010 en 2011: Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. J. Snippe, R. Nijkamp, B. Bieleman; 2012

Hektor 2006-2009: Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. J. Snippe, R. Nijkamp, J. Bloemendaal, B. Bieleman; 2010

Hektor in 2005: Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo. J. Snippe, H. Naayer, B. Bieleman; 2006

Coffeeshops naar de periferie: Evaluatie verplaatsing twee coffeeshops in Venlo. B. Bieleman, H. Naayer, A. Nienhuis; 2006

Hektor in Venlo: Eindevaluatie: Inspanningen, proces en resultaten. J. Snippe, B. Bieleman, A. Kruize, H. Naayer; 2005

Hektor in Venlo: Monitoren drugsoverlast Venlo, tussenmeting. J. Snippe, B. Bieleman, A. Kruize; 2004

Monitoring drugsoverlast Venlo: Aanvullend onderzoek.
J. Snippe, B. Bieleman, M. Bezema, L. Griesheimer, A. Kruize, B. Merkelijn; 2002

Monitoring drugsoverlast Venlo: Indicatoren en nulmeting. J. Snippe, B. Bieleman; 2002

Onder invloed verkeerd: Evaluatie voorlichtingscampagne softdrugs in het verkeer euregio Scheldemond.

B. Bieleman, R. Nijkamp; m.m.v. J. Bloemendal; 2011

Drugsgebruik in Oldenzaal: Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal.

S. Biesma, R. Nijkamp, M. van Zwieten, B. Bieleman; 2009

Drugshandel aangeslagen: Evaluatie Alijda-aanpak Rotterdam. J. Snippe, C. Hoogeveen, B. Bieleman; 2000

Voorstudie softdrugsgebruik jongeren Rotterdam. S. Biesma, H. Naayer, B. Bieleman; 2007

High Light ’98: Groningse Jeugdpanels Softdrugs. H. Maarsingh, B. Bieleman; 1998

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 5

Preventieve doorlichting cannabissector c.a.
J. Snippe, B. Bieleman, H. Naayer, C. Ogier; 2004

Drugsgerelateerde overlast.
M. van Ooyen-Houben, B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, W. van der Wagen, A. Beelen; 2009.

Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2002: Uitgebracht in het kader van Integrale Veiligheidsrapportage 2002.
J. Snippe, F. Oldersma, B. Bieleman; 2002

Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2000. J. Snippe, F. Oldersma, B. Bieleman; 2000

Buurten over Last: Monitoren van drugsoverlast in de SVO-gemeenten 1993-1998. J. Snippe, B. Bieleman; 1999

Resultaten metingen drugsoverlast 1996, 1997 en 1998: Uitgebracht in het kader van de Integrale Veiligheidsrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

INTRAVAL; 1998

Resultaten metingen drugsoverlast 1996 en 1997: In: Integrale Veiligheids- rapportage 1997.

INTRAVAL; 1997

Integrale veiligheidsrapportage 1996. Achtergrondstudie drugsoverlast: conceptualisering en inventarisatie.

INTRAVAL; 1996

Van stick tot prik?: Een literatuuronderzoek naar de geldigheid van de stepping- stone hypothese.

INTRAVAL; 1987

2. Artikelen

Coffeeshopbeleid en het criterium voor ingezetenen.
R. Mennes, B. Bieleman. Gepubliceerd op 26 augustus 2019. (te raadplegen via https://ccv-secondant.nl/platform/article/coffeeshopbeleid-en-het- criterium-voor-ingezetenen-1

Lokaal bekeken: fenomenen in de omgeving van coffeeshops.
R. Mennes, B. Bieleman. Nieuwsbrief CIROC 2018 (36) 18, pp. 5-6.

Gemeenten hanteren maximumbeleid voor coffeeshops.
R. Mennes, B. Bieleman. Gepubliceerd op 27 februari 2018. (te raadplegen via https://www.ccv- secondant.nl/platform/article/gemeenten-hanteren- maximumbeleid-voor-coffeeshops)

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 6

Het besloten club- en het ingezetenencriterium voor coffeeshops. (With English summary)

Van Ooyen-Houben, M. M. J., B. Bieleman, D.J. Korf, K. de Witte. In: Tijdschrift voor Criminologie 2017 (59) 1-2, pp 10-29.

Steeds minder coffeeshops in Nederland.
B. Bieleman, R. Mennes. Gepubliceerd op 25 april 2016. (te raadplegen via http://www.ccv-secondant.nl/platform/article/steeds-minder-coffeeshops- in-nederland/)

Tightening the Dutch coffee shop policy: Evaluation of the private club and the residence criterion.

Van Ooyen-Houben, M. M. J., et al. International Journal of Drug Policy (2016).

Klompen, tulpen en nederwiet.
A. van den Bos, R. Nijkamp, B. Bieleman. In: Verslaving, juli 2015, 11e jaargang, nummer 2, pp 119-129.

Minder coffeeshops met minder klanten. Ontwikkelingen in het Nederlandse drugsbeleid

B. Bieleman, R. Nijkamp. In: Secondant, mei 2013, 27e jaargang, nummer 2, pp 6-13.

Coffeeshops in de knel
B. Bieleman, R. Nijkamp. In: Secondant, juli-augustus 2011, 25e jaargang, nummer 3-4, pp 8-15.

Drugsgerelateerde overlast.
M. van Ooyen-Houben, B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, W. van der Wagen, A. Beelen. In: Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, 2009, pp 293-314, Trimbos-instituut, Utrecht / WODC, Den Haag.

De heroïek van Hektor. Venloos drugsproject geëvalueerd.
J. Snippe, H. Naayer, B. Bieleman. In: Secondant, april 2006, 20e jaargang, nummer 2, pp 34-38.

Coffeeshops en criminaliteit.
B. Bieleman, J. Snippe. In: Justitiële verkenningen, februari 2006, 32e jaargang nummer 1, pp 46-59.

Coffeeshops in Nederland.
B. Bieleman. In: Tijdschrift voor de Politie, maart 1998, nr. 3, pp. 19-23.

3. Presentaties

Coffeeshops in Nederland.
R. Mennes. Stichting drugsbeleid Nederland, 13 juni 2019.

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 7

Gastcollege drugsbeleid.
R. Mennes, B. Bieleman. Master Sociologie Rijksuniversiteit Groningen, december 2018.

Inzichten uit monitoren coffeeshops.
R. Mennes, B. Bieleman. Cannabisconferentie, 30 oktober 2018.

Coffeeshops en beleid politie.
B. Bieleman. Conferentie politie, april 2018.

Coffee shops: recent developments
B. Bieleman, R. Mennes. Cannabis expert meeting, april 17th, 2018.

Coffeeshops en beleid. Ontwikkelingen 2016
R. Mennes. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2017.

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid.
R. Mennes. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2016.

Coffeeshopbeleid: landelijke en lokale ontwikkelingen en gevolgen.
R. Mennes. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2015.

Coffeeshops
B. Bieleman. Herensociëteit Gieten, april 2014.

Deelonderzoek coffeeshopbezoek en overlast.
B. Bieleman, R. Nijkamp, J. Snippe. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2013.

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl.
R. Nijkamp. Bewonersbijeenkomst, oktober 2013.

Gastcollege coffeeshops.
B. Bieleman. Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2013.

Ontwikkelingen in landelijk en lokaal coffeeshopbeleid. R. Nijkamp. Dag van de Sociologie, mei 2012.

Cannabisverkoop en –gebruik in Nederland. B. Bieleman. Ciroc, maart 2012

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam.
R. Nijkamp. Conferentie leefbaarheid en veiligheid, maart 2012.

Ontwikkelingen landelijk en lokaal coffeeshopbeleid.
B. Bieleman, R. Nijkamp. NVK congres, juni 2011.

Ontwikkelingen landelijk en lokaal coffeeshopbeleid.
R. Nijkamp, B. Bieleman. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2010.

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 8

Drugsgerelateerde overlast.
B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe. NVK congres, juli 2010

75% minder drugstoeristen en overlast. De Terneuzense elementen.
B. Bieleman. SBO congres “Wat doen we met onze coffeeshops”, juni 2009.

Opties coffeeshopbeleid.
B. Bieleman. Adviescommissie Drugsbeleid, maart 2009.

Monitor aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid.
B. Bieleman, R. Nijkamp, A. Beelen. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek, november 2008.

Coffeeshopbezoekers in grensgemeenten.
R. Nijkamp, B. Bieleman. NVK congres, juni 2008.

Coffeeshopbeleid grensgemeenten.
B. Bieleman, H. Naayer. NVK congres, juni 2007.

Hektor in Venlo.
B. Bieleman, J. Snippe, A. Kruize, H. Naayer. NVK Congres, juni 2006.

Doorlichting cannabissector c.a.
B. Bieleman, J. Snippe. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek 2005.

Monitor drugsoverlast Venlo.
B. Bieleman, J. Snippe, A. Kruize. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek 2004.

Monitor aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid.
B. Bieleman, P. Goeree, H. Naayer. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek 2003.

Public Drug Nuisance Monitor.
B. Bieleman. ADEPT Seminars Drug Policy in the European Context. Putten, The Netherlands, October 2002.

Public Nuisance Monitor.
B. Bieleman. ADEPT Seminars Drug Policy in the European Context. Putten, The Netherlands, November 2001.

Drug use among problematic youth in northern Dutch cities.
B. Bieleman, A. de Jong, A. Kruize, Ch. Kaplan. NIDA, Scottsdale, Arizona, USA, June 2001.

Regional Update on Drug Abuse and Policy Issues in Western Europe.
B. Bieleman, Ch. Kaplan. Conference Building International Research in Drug Abuse. NIDA. Scottsdale, Arizona, June 1998.

Ontwikkelingen in drugsoverlast in 1996, 1997 en 1998.
B. Bieleman, J. Snippe. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek 1998.

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 9

Monitoren van ervaren drugsoverlast in Nederland.
B. Bieleman, J. Snippe. Forum Alcohol- en Drugsonderzoek 1997.

Coffee shops and nuisance.
Cities and Addiction, Rotterdam, 21-23 april 1997.

Clouds over coffee shops.
B. Bieleman, L. Schakel, E. de Bie, J. Snippe. An inventorisation of public nuisance caused by coffee shops and developments in the local soft drugs policy in The Netherlands.

Breuer&Intraval – Publicatielijst Coffeeshops (september 2019) 10

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!