Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo

De Regionale Instelling voor Begeleiding op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn (RIBW) en Tactus Verslavingszorg oriënteren zich momenteel, samen met overige partners uit het werkveld, op een kleinschalige woonvoorziening in Hengelo. Zij willen daarom meer inzicht in de behoefte aan een dergelijke woonvoorziening in deze gemeente. Het betreft een woonvoorziening voor kwetsbare personen, zoals dak- en thuislozen met  psychiatrische problematiek (en/of verslavingsproblemen) en licht verstandelijk gehandicapten, voor wie zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. Er is veelal sprake van problemen op sociaal maatschappelijk vlak, mensen hebben moeite met het participeren in de samenleving en hebben behoefte aan 24-uursbegeleiding en -toezicht. Breuer&Intraval heeft de opdracht gekregen de behoefte te inventariseren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!