Wietbeleid gewogen

Het doel van het huidige coffeeshopbeleid van de gemeente Haarlemmermeer, dat voor het laatst in 2007 is geactualiseerd, is een betere beheersbaarheid van de softdrugsproblematiek. Hiermee moeten drie subdoelstellingen worden bereikt: 1. een betere scheiding van de markten van hard- en softdrugs; 2. het verdwijnen van illegale handel in softdrugs; 3. een betere controle van de overheid op de handel in softdrugs.

De evaluatie moet laten zien of het coffeeshopbeleid zijn doelstellingen heeft behaald. Nagegaan is wat de bedoeling van het lokale beleid is en wat daarvan in de praktijk in Haarlemmermeer terecht is gekomen. Daarbij is tevens nagegaan hoe de landelijke ontwikkelingen zich verhouden tot het lokale beleid. Ten slotte dient de evaluatie aanknopingspunten te bieden voor een eventuele actualisering van het coffeeshopbeleid.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!