Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Breuer&Intraval een vooronderzoek uitgevoerd naar data en methoden voor het schatten van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. In de afgelopen tien jaar zijn in opdracht van het WODC op basis van politiedata twee schattingen uitgevoerd naar de omvang van deze populatie. Dit vooronderzoek geeft inzicht in de praktische uitvoerbaarheid voor het schatten van het aantal illegalen met alternatieve, onafhankelijke data en methoden.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!