Voorkomen beter dan genezen

In opdracht van de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van Justitie heeft Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in navolging van eerdere preventieve branchedoorlichtingen voor het eerst een preventieve criminaliteitsdoorlichting uitgevoerd van een geografisch gebied. De gemeente Kampen heeft hiervoor als pilotgemeente gefungeerd. Het doel van deze preventieve criminaliteitsdoorlichting is het ontwikkelen van een instrument voor het in kaart brengen van risico’s en kwetsbaarheden binnen een bepaald geografisch gebied voor de aanwezigheid van georganiseerde (financieel-economische) criminaliteit.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!