Voor schatten geschikt

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie wil een onderzoeksprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen dat uit verschillende deelonderzoeken bestaat. Een omvangschatting op basis van databronnen vormt één van de deelonderzoeken. Dit vooronderzoek door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval biedt een overzicht van de methoden en databronnen die geschikt zijn voor een omvangschatting van slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!