Voor aanmelding

Het blijkt dat de instroom bij de jeugdhulpverlening fors is gestegen. Verder blijkt dat niet alle doelgroepen voldoende worden bereikt, de capaciteit in de jeugdhulpverlening ernstig is versnipperd en de aangeboden hulpvormen niet altijd effectief zijn. Daarnaast staat de jeugdzorg de komende jaren voor ingrijpende veranderingen. De transitie van verantwoordelijkheden van de provincie naar gemeenten raken de organisaties en de uitvoering van de jeugdzorg. In deze maatschappelijke en organisatorische context wordt BJZ geconfronteerd met een groeiend aantal crisisaanmeldingen. Dit leidt bij de directies van jeugdhulpverleningsinstellingen tot de vraag hoe het kan gebeuren dat jeugdigen pas na escalatie worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Wat is daar in het voorveld aan vooraf gegaan?

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!