Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje

In oktober 2014 is aangekondigd dat het bungalowpark ‘Recreatiepark Oranje’ verhuurd wordt aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zodat er vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De inwoners van Oranje hebben hun zorgen geuit over de aanwezigheid van grote aantallen vluchtelingen in hun dorp. Zij vrezen mogelijke invloed hiervan op de leefbaarheid in het dorp. Er is een regiegroep ingesteld waarin verschillende belangengroepen zijn vertegenwoordigd. Deze belangengroepen gaan periodiek met elkaar in overleg onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

De regiegroep wil laten onderzoeken op welke wijze de leefbaarheid van het dorp Oranje en haar inwoners kan worden gewaarborgd en waar mogelijk bevorderd in relatie tot het verblijf van vluchtelingen op het Recreatiepark Oranje. Zij heeft hiertoe een verzoek bij de gemeente ingediend. Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval voert dit onderzoek naar de leefbaarheid in Oranje uit en monitort de ontwikkelingen hierin. In deze rapportage doen we verslag van de belangrijkste resultaten van de vierde meting.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!