Vervolgmeting veiligheid en leefbaarheid vier straten Indische buurt Groningen

Dit onderzoek is een vervolgmeting op de nulmeting in de Indische Buurt en de Hoogte uit 2009 (Oude Groeniger et al., 2009). Deze vervolgmeting is alleen uitgevoerd in de Indische Buurt in de volgende vier straten; 1. Timorstraat, 2. Javalaan, 3. Menadostraat en 4. Floresplein. Er is onderzocht of de veiligheid en leefbaarheid ten opzichte van 2009 is veranderd en in hoeverre de bewoners bekend zijn met de genomen maatregelen in de Indische Buurt.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!