Vertrouwd maakt veilig

Het doel van dit onderzoek is onder meer om nieuwe en betere inzichten te verkrijgen in de oorzaken en achtergronden van de veiligheidsbeleving in de 11 aandachtswijken van Tilburg. Daarnaast dient te worden vastgesteld welke factoren de mate van onveiligheidsgevoelens verklaren. Deze inzichten leiden vervolgens tot het aanbevelen van beleidskaders waarbinnen de subjectieve veiligheid kan worden verbeterd. Daarnaast dient een methode te worden ontwikkeld om de bestudering van de achtergronden van (on)veiligheidsbeleving systematisch te monitoren. Ten slotte wil de gemeente een foto, een beschrijving van de wijk vanuit de focus van veiligheidsbeleving.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!