Verboden rood in beeld

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval vanaf december 2013 tot en met juli 2014 een onderzoek uitgevoerd naar niet-legale prostitutie. Dit onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) die waarschijnlijk in 2015 zal worden ingevoerd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!