Tussentijds verslag: Evaluatie Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk Groningen

Breuer&Intraval en Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen evalueren samen het experiment ‘Coöperatieve WijkRaad Oosterparkwijk’ (hierna CWR). In dit experiment nemen zowel wijkbewoners als raadsleden plaats in de WijkRaad. De wijk wordt in dit experiment gezien als een coöperatie waarvan alle bewoners lid zijn. Bewoners worden voor deelname aan de CWR uitgenodigd op basis van loting. Daarnaast is er een wijkpanel van 400 – tevens ingelote – wijkbewoners waarvan de CWR gebruik kan maken. De CWR beslist over (delen van) de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk. Bij belangrijke beslissingen kan het wijkpanel worden geconsulteerd.

 

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!