Topstraten

Naar aanleiding van de leefbaarheidsproblematiek is in De Hoogte (2009) en de Oosterparkwijk (2010) een nulmeting uitgevoerd. Dit is gedaan omdat uit periodieke bevolkingsenquêtes blijkt dat in alle delen van de stad bewoners zich de afgelopen jaren veiliger zijn gaan voelen maar in sommige straten dit gepercipieerde gevoel van veiligheid minder hard gestegen is. Aan de hand van deze nulmetingen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in deze straten. Dit onderzoek laat de resultaten van een herhaalmeting in de Johan de Wittstraat in de wijk De Hoogte en de Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk zien.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!