Toekomst dagopvang en inloopvoorzieningen Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil graag weten hoe de (afnemende) middelen voor de dagopvang- en inloopvoorzieningen effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet. Bovenal heeft zij behoefte aan handvatten voor de inhoudelijke vormgeving van de dagopvang- en inloopvoorzieningen. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in december 2011 opdracht gegeven hier een onderzoek naar te verrichten en aanbevelingen voor de toekomst op te stellen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!