Stichtingen, verenigingen en criminaliteit

Het doel van het onderzoek is inzicht te bieden in de aard en omvang van stichtingen en verenigingen die zich schuldig maken aan of betrokken zijn bij verschillende vormen van criminaliteit. Stichtingen en verenigingen zijn, evenals vennootschappen, rechtspersonen die zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Over hun activiteiten is echter weinig bekend.

Het onderzoek bestaat uit een verkenning, een doorlichting en een verdieping. Voor de verkenning zijn literatuur en openbare bronnen bestudeerd en zijn gegevens uit registraties verzameld. Voor de doorlichting hebben interviews met experts plaatsgevonden en zijn gegevensbestanden nader geanalyseerd. De verdieping heeft plaats- gevonden in de vorm van gerichte analyses en evaluerende gesprekken met medewerkers van opsporingsdiensten.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!