Stedelijk Kompas Eindhoven Gegevens 2009

Begin 2009 is de gemeente Eindhoven begonnen met het uitvoeren van het zogenoemde Stedelijk Kompas. Evenals de andere centrumgemeenten in Nederland heeft de gemeente Eindhoven, met ruim 212.000 inwoners, een Stedelijk Kompas opgesteld als plan van aanpak voor de maatschappelijke zorg voor dak- en thuislozen. Het voornaamste doel van dit plan is om in een tijdsbestek van enkele jaren nagenoeg alle dak- en thuislozen in de regio Eindhoven onderdak te bieden en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Eind 2009 heeft de gemeente Eindhoven onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een (grotendeels) herhalingsonderzoek uit te voeren naar de achtergronden en omvang van de dak- en thuislozen in Eindhoven. Het doel van het onderzoek is een getalsmatige onderbouwing te geven van de voornemens in het Stedelijk Kompas

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!