Stand van zaken interdepartementale aanpak huiselijk geweld

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken van de interdepartementale aanpak van huiselijk geweld. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van een centraal en actueel overzicht van de activiteiten in het kader van de aanpak van huiselijk geweld die door de verschillende departementen in gang zijn gezet. Uitgangspunt hierbij is het Plan van aanpak Huiselijk Geweld tot 2011 – De volgende fase’.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!