Shops in zicht

Eind 2018 zijn in de gemeente Tilburg 11 coffeeshops gevestigd, hetgeen gelijk is aan het maximaal aantal toegestane coffeeshops in de gemeente. Bij de gemeente is de behoefte ontstaan om de situatie rondom deze coffeeshops in kaart te (laten) brengen. Met deze informatie wil de gemeente richting geven aan haar toekomstige coffeeshopbeleid. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren waarmee de gewenste informatie wordt verkregen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!