Schuldhulpverlening in Het Hogeland

In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft bureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Het Hogeland. Om inzicht te krijgen op voornoemde problematiek zijn drie doelen geformuleerd voor de uitvoering van het onderzoek: 1. inzicht krijgen in gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening, 2. inzicht krijgen in maatschappelijke impact voor de doelgroep en 3. inzicht krijgen in de risico’s van de uitvoering.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!