Schone kunsten

Kunst- en antiekobjecten zijn unieke handelswaren. Wat kunst en antiek het meest onderscheidt van alle andere voorwerpen waarin gehandeld kan worden, is de immateriële waarde die de goederen (kunnen) vertegenwoordigen; de waarde als erfgoed. De mate waarin die wordt toegekend aan een object berust hoofdzakelijk op subjectieve gronden. Desondanks zijn ook kunst en antiek onderwerp van een markt, waarop door vraag en aanbod een marktprijs tot stand komt. Voor een enkel voorwerp kan die prijs bijzonder hoog oplopen. De handel in kunst en antiek trekt daardoor criminaliteit aan.

De preventieve doorlichting van de Nederlandse kunst- en antiekhandel heeft plaatsgevonden in het kader van het Programma Versterking aanpak georganiseerde misdaad (PVAGM) van het ministerie van Justitie. Het is tussen november 2006 en juli 2007 uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. Doel van de doorlichting is het in kaart brengen van kwetsbaarheden voor de innesteling van (georganiseerde) criminaliteit in de sector en het analyseren van de bestaande handhavingspraktijk.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!