Risicoanalyse Beschermd wonen voorziening Barkmolenstraat

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Breuer&Intraval een risicoanalyse uitgevoerd voor een voorziening voor Beschermd wonen aan de Barkmolenstraat te Groningen. Sinds november 2019 huisvest Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) op deze locatie ex-verslaafden, waarvan een deel met een psychische of persoonlijkheidsstoornis. De vraag is in hoeverre er risico is op overlast voor de buurt en welke maatregelen al dan niet kunnen c.q. moeten worden getroffen om het ontstaan daarvan tegen te gaan.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!