Resultaten vervolgmeting 2010 vmbo Carrousel

De vmbo Carrousel heeft als einddoel minder switchen en minder uitval door leerlingen in het mbo. Om dit te bereiken dienen leerlingen een beter beroepsbeeld te hebben, zodat zij een bewustere beroeps- en opleidingskeuze kunnen maken. Het onderzoek naar de vmbo Carrousel richt zich op de vraag of de vmbo Carrousel effect heeft op de keuze van vmbo- leerlingen voor het volgen van een opleiding in het mbo en op de uitval en het switchgedrag in het mbo.

In dit onderzoek is nagegaan of deelname aan een vmbo Carrousel tot bewustere loopbaankeuzes en beroepsoriëntaties van leerlingen hebben geleid en daardoor tot minder uitval en switchgedrag hebben geleid in het mbo.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!