Procesevaluatie Wet Tijdelijk Huisverbod Drenthe

De GGD Drenthe heeft, mede namens de (centrum)gemeenten Assen en Emmen, onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een procesevaluatie van de hulpverlening in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod in Drenthe uit te voeren. De evaluatie heeft betrekking op de periode april tot en met september 2009, het eerste half jaar waarin de wet in de 12 Drentse gemeenten is toegepast en uitgevoerd.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!