Preventieve maatregelen horizontale fraude

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar preventieve maatregelen tegen horizontale fraude. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke vormen van preventie te overwegen zijn voor de aanpak van horizontale fraude waarvan het Nederlandse bedrijfsleven het slachtoffer is

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!