Plannen in kaart

In de zomer van 2014 heeft STAP in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. Uit dit onderzoek bleek dat 117 (44%) van de 266 ondervraagde gemeenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan hadden vastgesteld

Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport aangekondigd begin 2015 weer een onderzoek te laten doen naar de stand van zaken van de preventie- en handhavingsplannen. Op verzoek van de Tweede Kamer moet tevens worden nagegaan wat de kwaliteit van deze plannen is. Verder is met de Tweede Kamer afgesproken dat zal worden nagegaan in hoeverre gemeenten beleid voeren op het gebied van hokken en keten en of gemeenten gebruik maken van optionele bepalingen tot verbod op happy hours en/of prijsacties. Het ministerie van VWS heeft onderzoeks- en adviesbureau Brreuer&Intraval opdracht gegeven voor de uitvoering van de inventarisatie naar de stand van zaken van de preventie- en handhavingsplannen en de aanvullende bepalingen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!