Planevaluatie pilot ’32 uur werken met gedetineerden’

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueert onderzoeks- en adviesbureau
Breuer&Intraval de pilot ’32 uur werken met gedetineerden’. In deze pilot wordt in vijf penitentiaire inrichtingen de arbeid in detentie uitgebreid van de reguliere 20 uur naar 32 uur per week. De evaluatie zou bestaan uit drie op elkaar inspelende onderzoeksonderdelen, te weten de planevaluatie, de procesevaluatie en de resultaatmeting. In dit rapport wordt het eerste onderzoeksonderdeel: de planevaluatie besproken. De procesevaluatie en resultaatmeting worden niet meer uitgevoerd. Op basis van de onderhavige planevaluatie is besloten de pilot te beëindigen en in plaats daarvan te onderzoeken hoe de combinatie van meer arbeid met meer scholing en begeleiding in alle PI’s binnen de bestaande kaders gerichter kan worden ingezet. Bij dat onderzoek worden de aanbevelingen uit de onderhavige planevaluatie meegenomen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!