Oorzaken instroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen Westfriesland

Soms lukt het om verschillende redenen (tijdelijk) niet om zelfstandig te wonen. Een plek in een Beschermde Woonvorm of een plaats in een Maatschappelijke Opvangvoorziening kan dan uitkomst bieden. De zeven Westfriese gemeenten – Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Hoorn (centrumgemeente) – hebben in samenwerking met ketenpartners een visie voor de opvang van kwetsbare inwoners uiteengezet in het regionale beleidskader. Hierin ambieert men om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en, indien nodig, zo kort mogelijk binnen voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op te vangen. Eén van de doelen is het beperken van de instroom in deze voorzieningen door kwetsbare inwoners.

De Westfriese gemeenten zijn van mening dat zij in de huidige situatie onvoldoende zicht hebben op de factoren die een rol spelen bij het dak- of thuisloos raken van hun inwoners. Dit inzicht is nodig om gerichte maatregelen te kunnen nemen om de instroom in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te verlagen. Daarom heeft de gemeente Hoorn onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de factoren die een rol spelen bij de instroom in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Westfriesland. Ook is gevraagd een advies uit te brengen over welke preventieve maatregelen de instroom zo veel mogelijk kunnen beperkten.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!