Ontwikkeling jeugdoverlast

Tweeëntwintig gemeenten werken vanaf oktober 2009 – met extra steun vanuit het Rijk – aan het terugbrengen van de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in: de schooluitval; de werkeloosheid; de criminaliteit; de overlast.

Voor een goed beeld van ontwikkelingen in de mate waarin Marokkaans-Nederlandse jongeren (over)vertegenwoordigd zijn op de aandachtsgebieden, is een monitor ontwikkeld waarmee gedurende de looptijd van het project een aantal metingen is en wordt uitgevoerd.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (Directie Integratie en Samenleving) heeft Van Montfoort de opdracht verstrekt om de ontwikkeling van de overlast gedurende de periode 2009 -2012 in beeld te brengen. Van Montfoort heeft dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Breuer&Intraval en twee zelfstandig gevestigde onderzoekers.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!