Onderzoek Vernieuwend Werken Politie Ommelanden-Oost

Met Vernieuwend Werken wil de politie minder focus op structuur en systemen en zich meer richten op de doelstelling van de politieorganisatie: het vergroten van de veiligheid samen met de betrokkenen om hen heen, zoals burgers, bestuurders en ketenpartners. Vernieuwend Werken is inmiddels in verschillende politieteams in Nederland ingevoerd.

Door vernieuwend te werken wil het basisteam Ommelanden-Oost een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid van bewoners in hun gebied.

Bij de politie Ommelanden-Oost bestaat momenteel, nu er zo’n anderhalf jaar volgens deze werkwijze is gewerkt, behoefte aan inzicht in de stand van zaken voor wat betreft de nieuwe werkwijze van het team en de ontwikkelingen in de samenwerking met ketenpartners en betrokkenen. De politie Ommelanden Oost heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken het onderzoek toe te spitsen op het cluster Westerwolde.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!