Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar de taken en taakuitvoering van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In dit onderzoek is nagegaan wat de doelen en taken van de LEBZ zijn, hoe de taken worden uitgevoerd, wat de samenstelling van de LEBZ is, hoe de kwaliteit van de werkzaamheden wordt bewaakt en hoe derden het werk van de LEBZ beoordelen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!