Onderzoek Oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam

Met dit onderzoek willen we antwoord geven op de vraag naar de redenen en oorzaken van de toename van dak- en thuisloosheid onder jongeren, volwassenen en gezinnen in de gemeente Rotterdam. Aanleiding voor dit onderzoek is de sterke stijging die de gemeente waarnam van het aantal dak- en thuislozen dat zich meldt bij de stedelijke loketten, in de afgelopen twee á drie jaar. De gemeente Rotterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen.

We zijn begonnen met het opvragen en analyseren van registratiegegevens van de gemeente over de drie doelgroepen. Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met jongeren, volwassenen en gezinnen in de opvangvoorzieningen. In totaal hebben we 223 leden van de doelgroep gesproken: 80 jongeren, 109 volwassenen en 34 gezinnen. De resultaten van deze gesprekken hebben we aan professionals voorgelegd in drie verschillende expertmeetings. In deze bijeenkomsten hebben we tevens gevraagd naar oplossingsrichtingen en aangrijpingspunten voor het beleid.

Er is geen eenvoudige en eenduidige verklaring voor de toename van het aantal dak- en thuislozen in Rotterdam in de laatste jaren. Uit ons onderzoek blijkt dat er zowel op individueel niveau als op maatschappelijk niveau vele factoren een rol spelen bij (het ontstaan van) dak- en thuisloosheid. Tijdens het veldwerk hebben we een groot aantal verhalen te horen gekregen van de zeer diverse groep mensen die tezamen ‘de dak- en thuislozen van Rotterdam’ vormen. Eigenlijk is er sprake van 223 persoonlijke verhalen waarin wordt aangegeven waarom deze 223 Rotterdammers dak- of thuisloos zijn geraakt. Wel zijn hierin overkoepelende oorzaken c.q. redenen aan te wijzen die leiden tot dak- of thuisloosheid.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!