Onderzoek maatschappelijke positie sekswerkers

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek verricht naar de maatschappelijke positie van sekswerkers. Dit onderzoek geeft inzicht in de hulpvragen en behoeften van sekswerkers met betrekking tot hun maatschappelijke positie, werkomstandigheden en rechtspositie. Op basis van de resultaten kunnen initiatieven ontwikkeld en ingezet worden om de maatschappelijke positie van sekswerkers te versterken en de hulpverlening aan sekswerkers te verbeteren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!