Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling

Voor het WODC heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan naar interventies en middelen die binnen de justitiële keten worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. Het onderzoek heeft drie doelen:

Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de interventies en middelen die binnen de justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze interventies en de frequentie waarmee de interventies worden ingezet. Daarbij worden ook interventies meegenomen die wel beschikbaar zijn binnen de justitieketen maar nog niet worden toegepast.

Het tweede doel van het onderzoek is bepalen of voor alle typen plegers en slachtoffers geschikte interventies en middelen beschikbaar zijn.

Het derde doel is na te gaan in hoeverre het huidige justitiële interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar kindermishandeling. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd aandacht te besteden aan inzichten die voortkomen uit de sociale neurowetenschappen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!