Onderzoek invoering wietpas Dordrecht

Sinds 1 juli 2012 is in de gemeente Dordrecht de zogenoemde wietpas ingevoerd. Door deze wijziging van het coffeeshopbeleid van de gemeente Dordrecht zijn de coffeeshops besloten clubs geworden die alleen toegankelijk zijn voor ingezetenen van Nederland. Het Dordtse coffeeshopbeleid, dat in juni 2011 nog was geactualiseerd, is hiermee verder aangescherpt.

In de raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft de burgemeester toegezegd de gevolgen van de invoering van de wietpas voor Dordrecht en de Drechtsteden te monitoren en de gemeenteraad hierover voor eind 2012 te informeren. Het onderzoek is in de maanden september, oktober en november door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval uitgevoerd

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!