Onderzoek Horecaoverlast Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de effecten van het verlaatje (incidentele ontheffing van de openingstijden) en geluidje (incidentele verhoging van het geluidsplafond tot 24:00) op de overlast door horeca voor omwonenden en na te gaan in hoeverre de nieuwe structuur verschilt van de oude systematiek.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!