Onderzoek gezinscoaching Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht geven een onderzoek uit te voeren naar de resultaten van de intensieve gezinscoachingsprojecten IBAG, VIG, GAAF en Gezinskracht. Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen wat de meetbare veranderingen in risico- en beschermende factoren binnen problematische opvoedingssituaties zijn. Het gaat hierbij om resultaten van de interventie voor ouders en kinderen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!