Onderzoek budgetten transitie jeugdzorg Drenthe en Groningen

In dit rapport is getracht een verklaring te geven voor de relatief hoge bedragen voor jeugdzorg en de grote verschillen in de gemiddelde bedragen per jeugdige voor de gemeenten in de provincies Drenthe en Groningen. Nagegaan is welke factoren het zorggebruik van jeugdigen beïnvloeden en welke gevolgen een opeenstapeling van verklarende factoren hebben op de zorgkosten op gemeenteniveau.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!