Onderzoek Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Assen

De gemeente Assen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven voor het onderzoek naar het aanbod van voorzieningen in de regio en naar de aard en omvang van de doelgroep en subgroepen binnen de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en met dit onderzoek een doorkijk te bieden naar 2020 en de periode daarna. Met de resultaten van het onderzoek kunnen alle regiogemeenten gezamenlijk werken aan de inhoudelijke doorontwikkeling van beschermd wonen en het organiseren van een sluitende aanpak in hun regio.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!