Onderzoek Alcoholmarketing gericht op jongeren

In het Nationaal Preventieakkoord (NPA) wordt aandacht besteed aan alcoholmarketing onder jongeren. Het tweede doel luidt: “Het streven is dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.” In 2020 heeft Breuer&Intraval in samenwerking met Het Media Loket en Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholuitingen bij de ‘top 5 locaties’. Dit zijn: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Voor het onderdeel social media is in het NPA binnen het thema alcoholmarketing afgesproken dat er een onafhankelijke effectmeting uitgevoerd zou worden, om te beoordelen of de afgesproken acties uit het NPA hebben bijgedragen aan de verdere afname van het bereik van 18-minners via social media door alcoholmarketing. Dit rapport betreft deze effectmeting.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!