Onderzoek alcoholgebruik en kansspelverslaving

Dit onderzoek is een verkenning van de aard en omvang van risico’s en (onwenselijke) gevolgen van de combinatie van deelname aan kansspelen en alcoholgebruik in de landbased sector in Nederland. Meer specifiek gaat dit onderzoek over hetgeen bekend is over de aard en omvang van (problematisch) alcoholgebruik in de landbased sector in Nederland en de (onwenselijke) risico’s en gevolgen van de combinatie van deelname aan kansspelen en alcoholgebruik. Daarnaast is gekeken naar de effectiviteit van het bestaande preventiebeleid van kansspellocaties en mogelijke verbetering van het preventiebeleid, waarbij tevens aandacht is besteed aan de (mogelijke) gevolgen van deze veranderingen, onder meer met betrekking tot substitutie en kanalisatie. De bevindingen zijn verkregen door literatuurstudie, analyse van registratiegegevens en interviews met verschillende betrokken partijen en ervaringsdeskundigen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!