Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht

Vanwege de geografische ligging wordt de gemeente Maastricht geconfronteerd met een grote hoeveelheid buitenlandse drugstoeristen. Deze toeristen zijn afkomstig uit Frankrijk en België, en in mindere mate uit Duitsland en Luxemburg. Door het volume van het softdrugstoerisme wordt met name de binnenstad van Maastricht geconfronteerd met grote parkeer- en verkeersoverlast, vervuiling van de openbare ruimte en onaangepast en hinderlijk gedrag van de bezoekers van de coffeeshops. Het grootste deel van de gedoogde coffeeshops in Maastricht is min of meer gecentreerd in een deel van de binnenstad.

Om het softdrugstoerisme beter te reguleren heeft de gemeente het voornemen enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum te verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). De gemeente wil de resultaten van deze verplaatsingen, met name de ontwikkelingen in de overlast en het aantal bezoekers, monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!