Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een nieuwe meting modernisering kansspelbeleid uitgevoerd. In 2015 hebben wij een evaluatiekader opgesteld met kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die zijn afgeleid uit de reconstructie van de theoretische onderbouwing van het kansspelbeleid. Aan de hand van dit evaluatiekader hebben wij in 2016 een nulmeting uitgevoerd om de omvang van deelname aan (legale en illegale) kansspelen en de stand van de beleidsdoelen te bepalen. Door de lange doorlooptijd van het wetgevingstraject is de nulmeting uit 2016 inmiddels verouderd. Een nieuwe meting van deelname aan (legale en illegale) kansspelen en voor de beleidsindicatoren in 2021 is daarom noodzakelijk geworden. In 2024 dient de wet Koa te worden geèˆvalueerd. Dit onderzoek vormt hiervoor de basis.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!