Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag

In het Oude Centrum is er sprake van overlast en onveiligheid die te maken hebben met drugsgebruik en -handel, prostitutie en kenmerken van de fysieke woonomgeving. De combinatie van deze aspecten beïnvloedt de veiligheidsbeleving en het woonklimaat in negatieve zin. Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zijn derhalve nodig. De gemeente werkt hierbij samen met de politie, woningcorporatie Staedion en andere partijen. Uit deze samenwerking is een pakket van maatregelen voortgekomen die specifiek zijn toegesneden op de problematiek in het Oude Centrum.

De gemeente wil graag inzicht in de ervaren overlast en onveiligheid in het Oude Centrum en de veranderingen hierin. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven de ontwikkelingen in het Oude Centrum te monitoren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!