Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningen

Uit eerdere onderzoeken1 is naar voren gekomen dat in het A-kwartier al jaren sprake is van verschillende aspecten van (ervaren) overlast en onveiligheid bestaande uit drugsgebruik en -handel, prostitutie en de fysieke woonomgeving en dat de combinatie ervan de veiligheidsbeleving en het woon- en leefklimaat negatief beïnvloeden.

Extra toezicht van de politie tijdens de avond en nacht is één van de maatregelen die zijn genomen om de overlast in het A-kwartier tegen te gaan. De aanpak van de overlast omvat ook andere maatregelen, zoals: de inzet van een drugshond; betere verlichting; en de opening van een politiepost in het A-kwartier.

De gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de resultaten van deze maatregelen.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!