Monitor Maatschappelijke Opvang Enschede 2019

De gemeente Enschede heeft Breuer&Intraval in 2015 gevraagd een monitor op te zetten de ‘Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen’. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De ontwikkelingen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden sinds 2015 jaarlijks in twee aparte factsheets gepresenteerd. In deze factsheet gaan we in op het onderdeel maatschappelijke opvang voor de jaren 2014 tot en met 2019.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!