Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe 2017

In deze factsheet worden de resultaten weergegeven van de Monitor Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) 2017. Voor het samenstellen van deze notitie hebben we gegevens gebruikt van de aanbieders van algemene voorzieningen MO/BW, de aanbieders van maatwerkvoorzieningen MO/BW (verkregen via de gemeente) en enkele andere instanties. Op basis van deze gegevens brengen we de omvang van de verschillende doelgroepen MO/BW in kaart en vergelijken deze met eerdere jaren.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!