Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Oost-Veluwe 2016

In opdracht van de gemeente Apeldoorn monitort Breuer&Intraval sinds 2004 jaarlijks de kenmerken en omvang van alle doelgroepen van de Maatschappelijk Opvang in de regio Oost Veluwe. Met deze monitor worden resultaten van de maatschappelijke zorg in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in kaart gebracht aan de hand van registratiegegevens. Gezien de taakuitbreiding van de gemeenten worden vanaf 2015 naast de cliënten in de Maatschappelijk Opvang ook de cliënten van Beschermd Wonen GGZ in de monitor opgenomen. Daarbij worden de volgende doelgroepen onderscheiden: feitelijk daklozen; opiaatverslaafden; cliënten van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGz); zwerfjongeren; jonge moeders; huurders met woonproblemen; en ex-gedetineerden.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!