Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Emmen

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ingegaan. In deze wet wordt onder andere gesproken over twee ondersteuningsvormen die gemeenten moeten bieden als inwoners zich niet op eigen kracht kunnen handhaven en onderdak en bescherming nodig hebben. Het gaat hierbij om maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Beschermd wonen is overgeheveld van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo 2015 en is daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. Vooralsnog is ervoor gekozen de verantwoordelijkheid van opvang en beschermd wonen onder te brengen bij centrumgemeenten. Gemeente Emmen is een van deze centrumgemeenten. De gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden vormen de regiogemeenten.

De gemeente Emmen heeft Breuer&Intraval in 2021 gevraagd de ‘Monitor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Emmen’ op te zetten. Voor deze monitor hebben we gegevens opgevraagd bij het Leger des Heils (dag- en nachtopvang), Wender (crisisopvang) en bij de gemeente zelf (beschermd wonen). In deze rapportage gaan we in op de resultaten van de eerste meting over 2020.

Meer weten?

Op deze website lees je meer over onze werkgebieden: onderzoek en advies. Ook delen we graag onze bevindingen met je. Heb je vragen of een vraagstuk dat om antwoorden vraagt? We horen graag van je!